ก่อนจะเป็นโรงพยาบาล “คลินิคสวยงาม”

เลอลักษณ์ ก่อนจะเป็นโรงพยาบาล “คลินิคสวยงาม” ภายใต้ชื่อนี้คนที่มีความสนใจ ทางด้านการทำ ศัลยกรรมตกแต่งคงจะรู้จักกันดี เพราะได้เปิดให้บริการมานานกว่า 8 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 โดย คุณพิศพรรณ ศรีไชยยันต์และนายแพทย์กิตติศักคิ์ วิชาชัย ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยว ชาญด้าน Plastic Surgery ด้วยการให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งภายใต้แนวคิด

เลอลักษณ์

“ไม่รวยก็สวยได้ด้วยมือหมอศัลย์” เลอลักษณ์ เมื่อก่อนคำว่าการทำศัลยกรรมตกแต่งดูเป็น เรื่องไกลตัว ด้วยราคาค่าใช้จ่ายที่อาจสูงเกินไป จะมีก็แต่เหล่าดารานักร้อง นักแสดงหรือ บุคคลที่มีฐานะเท่านั้นที่สามารถทำได้ แต่เมื่อ “คลีนิคสวยงาม” ได้เปิดตัวขึ้นถือเป็นคลีนิค ผู้นำด้านศัลยกรรมความที่ให้บริการด้วยราคาที่ไม่แพง แต่คุณภาพความสวยงามและความ ปลอดภัยยังคงเต็มเปี่ยม มีผู้รับบริการและให้ความไว้วางใจและบอกกันปากต่อปากเป็น จำนวนมาก ทำให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจึงได้ดำเนินการขยายกิจการเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ศัลยกรรมตกแต่ง ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลเลอลักษณ์”โรงพยาบาลเลอลักษณ์ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้อง
ผ่าตัดที่ทันสมัยมีมาตรฐานในเรื่องการปลอดเชื้อและป้องกันการติดเชื้อสูงสุดด้วยระบบ
HEPA FILTER, POSITIVE PRESSURE, ผนัง LAMINATED FROST พร้อมด้วยพักคนไข้
ที่สะอาดและตกแต่งอย่างสวยงามสไตล์โคโรเนียล
นโยบายหลักของการให้บริการเน้นด้านคุณภาพโดยการใช้ทีมแพทย์ผู้เชี่วชาญเฉพาะทาง
ศัลยกรรมตกแต่งซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยทุกท่าน เลอลักษณ์

Leave a Reply

Close Menu