การฉีดไขมันด้วยเทคนิคที่พัฒนาขึ้นนี้จึงช่วยลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ

ฉีดไขมัน การฉีดไขมันด้วยเทคนิคที่พัฒนาขึ้นนี้จึงช่วยลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ลดการบวมช้ำ และเวลาพักฟื้นให้น้อยลง อย่างถ้าเป็นการฉีดไขมันแบบเดิมหลังฉีดจะค่อยๆ คงที่และอยู่ตัวใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ขณะที่เทคนิคล่าสุดในปัจจุบันจะมีอาการบวมอยู่ประมาณ 1 – 2 วัน และค่อยๆ คงที่และอยู่ตัวใช้เวลาประมาณ 1 เดือน

ฉีดไขมัน

สำหรับการเตรียมตัวก่อนฉีดไขมัน ฉีดไขมัน ก็เช่นเดียวกับการเตรียมตัวผ่าตัดทั่วไป เช่น ต้องแจ้งประวัติสุขภาพและโรคประจำตัวให้แพทย์ทราบ แจ้งประวัติการแพ้ยา การรับประทานยาและอาหารเสริม แพทย์จะให้งดรับประทานยาหรืออาหารเสริมที่มีผลกับการแข็งตัวของเลือด เช่น Aspirin, Ibuprofen, วิตามินเอ อี ซี สมุนไพร โสม ใบแปะก๊วย น้ำมันปลา ก่อนรับการรักษา 2 สัปดาห์ งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก็จะช่วยลดอาการบวมหรือความเสี่ยงในการติดเชื้อลงได้

หลังฉีดไขมันบนใบหน้าก็ต้องดูแลตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัดด้วยเพื่อไม่ให้มีผลแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์ตามมา เช่น ควรประคบด้วยเจลเย็นประมาณ 2-3 วัน และนอนศีรษะสูง เพื่อให้ใบหน้าลดบวมลงเร็วขึ้น หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ของหมักดอง อาหารแข็งที่ย่อยยาก อาหารร้อนจัด งดสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ต่อเนื่องไปอีก 2 สัปดาห์ ไม่ควรนวดหน้าแรงๆ เพราะจะกระตุ้นให้ไขมันเหลือปริมาณน้อยลงจากปกติได้ ในกรณีที่แพทย์จะอนุญาตให้นวดคือนวดเพื่อลดอาการเป็นไตในบริเวณที่ฉีดโดยนวดเบาๆ ในช่วง 2 สัปดาห์แรก และอย่าลืมรับประทานยาตามเวลาที่แพทย์สั่ง

โดยทั่วไป ไขมันที่ฉีดจะอยู่ได้นานเท่าไรนั้นยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด แต่ถ้าหลังฉีดไปแล้ว 6 เดือน ไขมันยังคงเหลืออยู่ก็จะอยู่ไปได้ถาวร อย่างไรก็ตามการสลายตัวของไขมันบางส่วนก็ยังเกิดขึ้นได้บ้าง ซึ่งปริมาณการสลายตัวของไขมันนั้นขึ้นกับธรรมชาติของแต่ละคนและในแต่ละตำแหน่งของร่างกายก็มีการสลายตัวที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้นจึงอาจต้องมีการมาเติมไขมันเพิ่ม 1 – 2 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ที่สุด ฉีดไขมัน

Leave a Reply

Close Menu