Body Tite เทคโนโลยีล่าสุดในการดูดไขมัน Body Tite เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการ “ดูดไขมัน

ดูดไขมัน Body Tite เทคโนโลยีล่าสุดในการดูดไขมัน Body Tite เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการ “ดูดไขมัน” นอกจากจะทำการสลายไขมันพรอมการดูดไขมันแล้ว ยังทำให้กระชับเนื้อผิวที่หย่อนยาน โดยการใช้พลังงาน RF (Radio Frequency) ส่งผ่านท่อขนาดเล็ก Cannula ขนาด 1-3 mm ซึ่งมีขนาดเล็กมาก ไม่ทำให้เกิดแผลใหญ่ เมื่อนำ Body Tite เข้าไปในชั้นไขมันจะทำการละลายไขมันให้เป็นน้ำเพื่อ “ดูดไขมัน” ส่วนเกินทิ้งไป ในการ ดูดไขมัน ด้วย Body Tite จึงเป็นการดูดไขมันที่เห็นผลได้จริง หลังการทำ Body Tite จะไม่ทำให้เกิดเป็นพังผืดรัดตัว ผิวบริเวณที่ทำการ ดูดไขมัน เรียบเนียน กระชับ เพราะนอกจากเป็นวิธีที่อ่อนโยนแล้ว ยังมีหัวของคลื่นความร้อนช่วยกระชับผิวหนังส่วนบนไปในตัวด้วยระหว่างการทำ ดูดไขมัน ด้วย Body Tite

 

*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ ดูดไขมัน

Body Tite ใช้เทคโนโลยี RFดูดไขมัน

หลักการทำงานของการ “ดูดไขมัน” ด้วย Body Tite
Body Tite ใช้เทคโนโลยี RF คือ การใช้คลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency) ชนิด Bipolar พลังงานจากคลื่นความถี่วิทยุนี้ จะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนที่เนื้อเยื่อผิว อุณหภูมิของผิวบริเวณที่ทำการ “ดูดไขมัน” จะถูกกระตุ้นให้สูงขึ้นไม่เกิน 45° C และบริเวณด้ามจับจะมี Temperature Sensor สำหรับวัดอุณหภูมิที่ผิว ( เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความร้อนมากเกินไปที่เนื้อเยื่อ ) วิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น โดยเซลล์ไขมันบริเวณที่ถูกทำลายจะสลายเป็นน้ำมัน( melt fat ) อย่างรวดเร็ว และถูก “ดูดไขมัน” ออกมาอย่างง่ายดายโดยผ่านท่อขนาดเล็ก อาจจะมีไขมันส่วนเล็กน้อยเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่ภายใน แต่ก็จะถูกกำจัดออกจากร่างกายตามกระบวนการทางธรรมชาติ ทำให้ระยะเวลาในการทำแต่ละครั้งเวลาน้อยมาก
Body Tite นวัตกรรมที่ทันสมัยในการ ดูดไขมัน ที่ใช้เทคโนโลยี การใช้พลังงาน RF (Radio Frequency) ส่งผ่านท่อขนาดเล็ก Cannula ขนาด 1-3 mm ในการ “ดูดไขมัน” สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ระหว่างการรักษาทำให้เกิดการเสียเลือดได้น้อยมาก เพราะ Body Tite สามารถ Coagulation ห้ามเลือดไปด้วยขณะทำการ ดูดไขมัน เพื่อลดการสูญเสียเลือดระหว่างการรักษา ไขมันสามารถสลายและดูดออกมาได้ในปริมาณมากมีเลือดเจือปนน้อย เมื่อเทียบกับเทคโนโลยี การ “ดูดไขมัน” แบบเดิม ดูดไขมัน

Leave a Reply

Close Menu