เนื่องจากผิวหนังบริเวณเปลือกตา เป็นส่วนที่บางที่สุดของร่างกาย

ทำตาสองชั้น เนื่องจากผิวหนังบริเวณเปลือกตา เป็นส่วนที่บางที่สุดของร่างกาย จึงมีโอกาสการสร้างรอยแผลเป็นคีลอยด์ได้ยากมากหรือแทบไม่มีโอกาสเกิดรอยแผลคีลอยด์เลย จึงไม่ควรกังวลใจเกี่ยวกับรอยแผลคีลอยด์บริเวณที่ทำการกรีดตา นอกจากนี้ การกรีดตัดหนังตาส่วนเกินที่ออกแบบแนวการกรีดตาให้ซ่อนรอยแผล แนะเป็นไปตามรอยธรรมชาติของผิวหนัง ก็ส่งผลให้มีโอกาสเกิดรอยแผลเป็นน้อย

ทำตาสองชั้น

รอยแผลผ่าตัดวิธีกรีดตัดหนังตาส่วนเกินด้วยไมโครเลเซอร์ของเลิฟลี่อาย ทำตาสองชั้น และการเย็บแผลที่ละเอียด ประณีต ส่งผลให้รอยแผลที่หายแล้ว เรียบเรียน เห็นเป็นเพียงเส้นจางๆ ทั้งนี้ขึ้นกับผิวของแต่ละบุคคล รวมทั้งการดูแลรักษาแผลหลังผ่าตัดด้วย ข้อดีของเทคนิค Lovely Blepharoplasty คือ การเย็บที่เลียนแบบชั้นตาธรรมชาติมากที่สุด ชั้นตาที่เกิดขึ้น เกิดจากการสมานของเนื้อเราเอง และไม่ฝังปมไหมไว้ใต้ผิวตา ทำให้เวลาหลับตาไม่เกิดรอยพับเป็นชั้นตา

ปัจจุบัน Lovely Eye and Skin Clinic ยังมี Vbeam Laser ที่เป็นเลเซอร์ที่ดีที่สุดในการรักษารอยแผลหลังผ่าตัด มาให้บริการ ช่วยให้รอยแผลหลังผ่าตัดนั้นหายเร็วและเรียบเนียนมากขึ้นอีกด้วย

รอยแผลผ่าตัดทำตาสองชั้นแบบกรีดตัดหนังตาส่วนเกินนั้น ช่วง 3 สัปดาห์หลังผ่าตัดจะยังมีรอยแดง มากน้อยแล้วแต่ผิวแต่ละคน แล้วจะค่อยๆจางลงไปจนเห็นเป็นเพียงเส้นบาง ๆ สีใกล้เคียงกับผิวหนังปกติใน 4-6 เดือน ในช่วงแผล 3 สัปดาห์ในบางคนอาจมีรอยนูนเล็กน้อยซึ่งไม่ใช่คีลอยด์ไม่ต้องกังวล แต่เป็นช่วงระยะเวลาที่กลไกของร่างกายมีการสมานให้แผลแข็งแรง จึงสร้างเนื้อที่มามาก แล้วกลไกของร่างกายก็จะสลายเนื้อนูนนี้หายไปได้เอง ทำตาสองชั้น

Leave a Reply

Close Menu